raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie miejskiej jarosław w latach 2019-2023

Niniejszy raport stanowi podsumowanie działalności Gminy Miejskiej Jarosław w zakresie gospodarki komunalnej w okresie 2019 - 2023. W związku z tym, że  w Gminie Miejskiej Jarosław znaczna część obowiązków związanych z zarządzaniem gospodarką komunalną jest realizowana przez spółki prawa handlowego, na mocy zawartych umów - w raporcie znajdują się także szczegółowe informacje na temat działalności spółek. Wszystko to dostępne jest w osobnej zakładce spółki prawa handlowego  niniejszego raportu. 

łączne wydatki z budżetu miasta na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, infrastrukturę transportową oraz gospodarkę mieszkaniową
w latach 2019-2023

    237,5 mln zł

(Infrastruktura drogowa, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

Realizacja zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Jarosławia. Do najważniejszych z nich należą:

Wybrane zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska

łączne wydatki z budżetu miasta na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
w latach 2019-2023

   114,5 mln zł