raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie miejskiej jarosław w latach 2019-2023