raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie miejskiej jarosław w latach 2019-2023

gospodarka mieszkaniowa

Gmina Miejska Jarosław podejmuje szereg ważnych inicjatyw w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Te działania nie tylko zabezpieczają potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, ale również wnoszą znaczący wkład w rozwój społeczny i infrastrukturalny miasta.


Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Jarosław

Powyższe działania wpisują się w Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Jarosław. Wyraża się to przede wszystkim działaniami, na rzecz rozwijania  zasobów mieszkaniowych, zarówno poprzez budowę nowych obiektów, jak i remonty istniejących lokali, aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkaniowym swoich mieszkańców. Działania związane z gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym wpisane są w wieloletnie programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym, takie jak

łączne wydatki z budżetu miasta na gospodarkę mieszkaniową
w latach 2019-2023

   53,5 mln zł

Budowa Budynku Mieszkalnego przy ulicy Wróblewskiego:

Projekt "Budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Wróblewskiego" został rozpoczęty w 2020 r. i współfinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowano kompleksową budowę budynku wielorodzinnego komunalnego, zawierającego lokale socjalne. Budynek miał zawierać komórki lokatorskie w piwnicach, a na parterze, pierwszym i drugim piętrze po pięć lokali mieszkalnych dwupokojowych. W lokalach przewidziano pomieszczenia takie jak przedpokój, łazienka, pokój z aneksem kuchennym oraz sypialnię. Każdy lokal miał mieć oddzielne wejście z klatki schodowej, a schody wewnętrzne miały być zlokalizowane od strony zachodniej, prowadzące na wszystkie kondygnacje budynku. Planowane były również prace związane z zagospodarowaniem terenu, takie jak wykonanie chodników, miejsc postojowych, trawników oraz miejsc do gromadzenia odpadów​​. Realizacja projektu została zakończona w 2021 roku. 

Osiągnięto wszystkie cele projektu. W budynku znajduje się 15 mieszkań. Wszystkie lokale mają osobne wejścia, a budynek posiada wewnętrzne schody i zagospodarowanie terenu wokół (chodniki, miejsca postojowe, trawniki, miejsca na odpady). 

Na dzień 31 grudnia 2023 r. uprawnionych do wynajęcia lokalu było 48 osób i rodzin.

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy

Polityka zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców  realizowana jest również poprzez wynajem lokali komunalnych, w tym lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych (od 20 kwietnia 2019 r.).  Od roku 2019 zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław zajmuje się Spółka Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.. Oprócz tego w swojej działalności zajmuje się również zielenią miejską, infrastrukturą komunalną tj. oświetleniem ulicznym i znakowaniem pionowym ulic.

 

Działalność Spółki szerzej została opisana w zakładce Spółki prawa handlowego

Zasoby Mieszkaniowe Gminy (2019-2022):


W latach 2019-2023 wykonano następującą liczbę prac remontowych w budynkach i lokalach komunalnych:

budynki mieszkalne przy ulicy skarbowskiego

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (szerszy opis JTBS znajduje się w zakładce Spółki prawa handlowego)  zarządza m.in. trzema budynkami mieszkalnymi: 


Najważniejszym zadaniem zrealizowanych w ostatnich 3 latach to remont kapitalny elewacji ściany północnej budynku na ul. Skarbowskiego 4. Ponadto, realizowano drobne prace remontowe w budynkach przy ul. Skarbowskiego 4, 6 i 8. Były to m.in. naprawy drzwi wejściowych do klatek schodowych, naprawa i konserwacja ławeczek i koszy na śmieci przed klatkami schodowymi, oraz naprawa wiaty śmietnikowej. 

Budynek Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Skarbowskiego 4

Budynek JTBS – Skarbowskiego 4 

Budynek Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Skarbowskiego 6

Budynek JTBS – Skarbowskiego 6

Budynek Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Skarbowskiego 8

Budynek JTBS – Skarbowskiego 8

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Skarbowskiego w Jarosławiu. 

Jarosławski TBS Sp. z o.o., planuje w kilkuletniej perspektywie rozpoczęcie kolejnej inwestycji w Jarosławiu przy ul. Skarbowskiego 12, tj. wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na wynajem, lecz zależne to jest od spłaty pożyczki zaciągniętej na wyposażenie biblioteki oraz ustabilizowania się sytuacji na rynku (stabilizacja cen materiałów budowlanych, robocizny oraz stóp procentowych kredytów).

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Podkarpackie Sp. z o. o. utworzona przez 7 gmin – Boguchwałę, Dynów, Jarosław, Leżajsk, Miejsce Piastowe, Nową Sarzynę i Sędziszów Małopolski oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

 W roku 2023 do SIM dołączyły 2 kolejne gminy – Sokołów Małopolski i Wietrzychowice. 


Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to podmiot realizujący budownictwo społeczne. Zadaniem spółki jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu z możliwością uzyskania własności mieszkania na przestrzeni lat. SIM adresowana jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.


W Gminie Miejskiej Jarosław projekt obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Część nadziemna tworzyć będzie przestrzeń dla lokali mieszkalnych w ilości 60 szt. W budynku zaprojektowano pięć osobnych segmentów obsługiwane przez osobne klatki schodowe oraz dźwigi osobowe. Dostęp do parterów z poziomu terenu. Każde z mieszkań składa się z pomieszczeń: pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, komunikacja, sypialnia i/lub pokój/pokoje w zależności od typu mieszkania. Każde z mieszkań posiada dostęp do balkonu. Kondygnacja podziemna będzie stanowiła przestrzeń dla komórek lokatorskich dla każdego z lokali mieszkalnych oraz garażu podziemnego. Zaprojektowano mieszkania przystosowane do użytku przez osoby o różnej sprawności poprzez dostęp do budynku z zewnątrz bez barier (wejścia bez progowe), otwory drzwiowe i przestrzeń komunikacji wewnętrznej pozwalająca na swobodny przejazd oraz obrót wózkiem inwalidzkim.


Budynek został zaprojektowany z myślą o minimalizowaniu zużycia energii i ochronie środowiska. W budynku zaprojektowano instalację fotowoltaiczną, instalację rekuperacji w każdym mieszkania, wraz z pompami ciepła, które w korelacji zapewnia niskie koszty utrzymania mieszkania.

Wizualizacja budynku