raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie miejskiej jarosław w latach 2019-2023

zieleń w mieście

Działania Gminy Miejskiej Jarosław w zakresie zieleni miejskiej stanowią przykład skutecznego połączenia troski o środowisko naturalne z aktywnym włączaniem społeczności lokalnej w procesy decyzyjne. Można wskazać kilka kluczowych obszarów, które szczególnie się wyróżniają się

W 2019 r. łącznie posadzono 192 drzewa:

W 2020 r. Gmina Miejska Jarosław rozpoczęła, z inicjatywy Burmistrza, tworzenie bazy lokalizacji dla nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Miasta. W ramach wprowadzonej akcji „Nowe drzewa dla Jarosławia”, koordynowanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia Mieszkańcy mieli  możliwość wskazania konkretnych miejsc, które dzięki temu mogły zyskać nowe, "zielone" oblicze. 

W 2020 r. łącznie posadzono 100 drzew:

W 2021 r. posadzono łącznie 183 drzewa i 540 szt. graba w formie żywopłotu:

W 2022 r. posadzono łącznie 117 drzew i  70 krzewów:

W 2023 r: łącznie posadzono 51 drzew  i 10 krzewów:

Kasztanowce przy Konfederackiej (2019r.)

 Kasztanowce przy Konfederackiej (2019 r.)

Surmia w Ogródku Jordanowskim (2019r.)

Surmia w Ogródku Jordanowskim przy Orkana (2019 r.)

Lipa na terenie Cmentarza Komunalnego Starego przy ul. Cmentarnej (2020r.)
Buk na terenie Cmentarza Komunalnego Starego przy ul. Cmentarnej (2020r.)

Lipa i buk na terenie Cmentarza Komunalnego Starego przy ul. Cmentarnej (2020 r.)

Szesnaście sztuk klonów w bulwarach nad Sanem (2021r.)

 16 szt. klonów na bulwarach nad Sanem (2021 r.)

Lipy na terenie przedszkola przy ul. Grottgera (2021r.)

Lipy na terenie przedszkola przy ul. Grottgera (2021 r.)

Buki w parku Miejskim przy ul. Bandurskiego (2022r.)

Buki w parku Miejskim przy ul. Bandurskiego (2022 r.)

Buki w parku Miejskim przy ul. Bandurskiego (2022r.)
Lipy na cmentarzu wojennym przy ul. Pruchnickiej (2022r.)

Lipy na cmentarzu wojennym przy ul. Pruchnickiej (2022 r.)

Brzozy i platany na placu Świętego Michała (2023r.)

Brzozy i platany na Pl. Św Michała (2023  r.)

Kasztanowce czerwone na alei Szczepańskiego (2023r.)

Kasztanowce czerwone w alei Szczepańskiego (2023 r.)

Lipy w pasie ul. Kraszewskiego (2023r.)

Lipy w pasie ul. Kraszewskiego (2023  r.)