jarosławskie przedsiębiorstwo komunalne 

Logo Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Ze względu na rosnące potrzeby 31 stycznia 2017 r. do życia zostało powołane Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., będące podmiotem zależnym PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. i Gminy Miejskiej Jarosław, które z powodzeniem realizuje kolejne zadania z zakresu gospodarki komunalnej. 


Spółka JPK Sp. z o.o. zajmuje się w swojej działalności zielenią miejską, infrastrukturą komunalną tj. oświetleniem ulicznym i znakowaniem pionowym ulic a także od roku 2019 zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław.

Sekcja zieleni - zadania wykonywane dla Gminy Miejskiej Jarosław :


Sekcja infrastruktury komunalnej - zadania wykonywane dla Gminy Miejskiej Jarosław :

Ulica Gminy Miejskiej Jarosław
Park w Jarosławiu
Nasadzanie krzewów w Gminie Miejskiej Jarosław
Wierzby Płaczące w Jarosławiu
Trawnik z napisem JP II
Kompozycja krzewów przy pomniku
Kompozycja kwiatowa w Jarosławiu
Trawnik z napisem JP II
Plac zabaw w Jarosławiu
Sadzenie kwiatów na rondzie w Jarosławiu
Wolontariusze pomagający w sadzeniu kwiatów
Trawnik przy placu zabaw
Kwiatowe zieleńce w mieście Jarosław
Rondo przed rozpoczęciem nasadzania kwiatów
Sadzenie kwiatów w mieście Jarosław
Zieleniec w mieście Jarosław
Zieleniec przed zasadzeniem roślinności w mieście Jarosław
Przestrzeń publiczna w mieście Jarosław
Przestrzeń publiczna w mieście Jarosław