jarosławskie towarzystwo budownictwa społecznego

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało powołane do życia w dniu 23.06.1999 r na podstawie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 133, poz. 654; z póź. zmian.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 roku (Dz. U. Nr 62) w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków. Poniższa ustawa zgodnie z założeniami polityki mieszkaniowej Państwa ma za zadanie stworzyć podstawy do rozwoju budownictwa mieszkaniowego jak również umożliwić pozyskanie mieszkań przez średnio zamożne grupy społeczne. Dodatkowo do zadań Towarzystwa należy również modernizacja i remont własnych zasobów, wynajem lokali oraz administrowanie budynkami.

W skład środków trwałych JTBS wchodzą:


Budynek Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Skarbowskiego 4

Budynek JTBS – Skarbowskiego 4 

Budynek Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Skarbowskiego 6

Budynek JTBS – Skarbowskiego 6

Budynek Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Skarbowskiego 8

Budynek JTBS – Skarbowskiego 8