przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Logo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu

Historia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sięga roku 1951, kiedy to utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jarosławiu. Po wielu przekształceniach w 1982 r. powstało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Przemyskiej 15, które 11 lipca 1997 r. zostało przekształcone w Spółkę prawa handlowego i w takiej formie istnieje do dzisiaj. 

Spółka PGKiM w Jarosławiu realizuje usługi w zakresie gospodarki odpadami, ciepłownictwa, zarzadzania nieruchomościami, cmentarnictwa i usług pogrzebowych oraz remontów i konserwacji.

Obecnie w strukturach Spółki funkcjonują:Zakład zlokalizowany w Makowisku 163, zajmuje się szeroko rozumianą organizacją systemu gospodarki odpadami, oczyszczaniem terenów zewnętrznych, usługami porządkowymi oraz utrzymaniem zimowym dróg, placów i chodników. Usługi realizowane są na terenie miasta Jarosławia, jak i okolicznych Gmin. Dysponując szerokim zapleczem technicznym i pojazdami, wykwalifikowanym zasobem ludzkim oraz działając w oparciu o najwyższe standardy, realizuje usługi dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.


W ofercie zakładu można znaleźć m. in. takie usługi jak: odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz firm (w tym odpadów wielkogabarytowych), wynajem kontenerów i pojemników na odpady wytworzone jednorazowo w dużych ilościach w związku z prowadzeniem w gospodarstwie prac porządkowych, remontowych itp., obsługa imprez plenerowych w zakresie sprzątania, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, mycie i dezynfekcja pojemników na odpady, mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów, ulic i chodników (także na indywidualne zlecenie), opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krakowskiej 35AB w Jarosławiu oraz zajęcia ekologiczne dla najmłodszych na temat prawidłowego postępowania z opadami i ich segregowania.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krakowskiej 35AB w Jarosławiu
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Krakowskiej 35AB w Jarosławiu
Traktor należący do Zakładu Oczyszczania Miasta
Koparka należąca do Zakładu Oczyszczania Miasta
Traktor należący do Zakładu Oczyszczania Miasta
Pojazd należący do Zakładu Oczyszczania Miasta
Pojazd należący do Zakładu Oczyszczania Miasta
Pojazd należący do Zakładu Oczyszczania Miasta

Działalność Zakładu Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi dzieli się na dwa główne zadania: 


W ramach zarządzania nieruchomościami, Zakład administruje ponad stu nieruchomościami, będącymi w przeważającym stopniu własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz osób prywatnych. Pracownicy Zakładu współpracują z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych bądź właścicielami nieruchomości, organizują zebrania wspólnot i realizują powierzone zadania. Głównym zadaniem jest poprawa stanu technicznego, estetycznego oraz użytkowego budynków. 

Szczegółowy zakres czynności dotyczących administrowania nieruchomościami obejmuje m.in.: utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń wspólnych budynku, prowadzenie wykazu lokali, ich właścicieli i najemców, prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, zapewnienie kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne.


W ramach administrowania Cmentarzami Komunalnymi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o. o. kieruje Cmentarzami Komunalnymi na terenie Miasta Jarosławia, zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej 1, ul. Krakowskiej 19, ul. Szczytniańskiej 94b, ul. Bocznej Sanowej 5 i ul. Pruchnickiej. Głównym zadaniem jest umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz zapewnienie porządku i utrzymanie właściwego stanu estetycznego terenu cmentarzy. Zakład prowadzi Księgi Cmentarne dostępne również w wersji elektronicznej dostępne pod adresem https://jaroslaw.grobonet.com/. Wszystkie czynności są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z Regulaminem Cmentarzy uchwalonym przez Radę Miasta Jarosławia we współpracy z właścicielem, którym jest Gmina Miejska Jarosław.


Zakład świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe przy ul. Cmentarnej 1 tj. organizacja ceremonii pogrzebowych, transport zwłok oraz ekshumacje. Zakład dysponuje m. in.: specjalistycznym karawanem umożliwiający transport osób zmarłych do pomieszczeń chłodniczych znajdujących się na Cmentarzach przy ul. Krakowskiej 19 i ul. Szczytniańskiej 94b, namiot pogrzebowy oraz melex udostępniany w ramach konduktu żałobnego.


Oferowane usługi oparte są na wieloletnim doświadczeniu, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej oraz profesjonalnym zapleczu technicznym. Biorąc pod uwagę szczególny charakter prowadzonej działalności, pełniony jest całodobowy dyżur telefoniczny. Dodatkowo Zakład oferuje sprzedaż artykułów funeralnych np.: znicze, kwiaty, wiązanki, trumny i urn.

Siedziba Zakładu Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi
Przebudowa chodnika na cmentarzu komunalnym
Nowe nasadzenia krzewów
Melex do świadczenia usług pogrzebowych
Brama wejściowa na cmentarz, po lewej stronie Budynek, w którym mieści się Zarząd Cmentarzy Komunalnych, a w tle kaplica
Zakład pogrzebowy
Siedziba Zakładu Administrowania Nieruchomościami i Cmentarzami Komunalnymi
Karawan należący do zakładu pogrzebowego

Podstawową działalnością Zakładu Remontowego i Ciepłownictwa (ZRC) zlokalizowanego przy ul. Racławickiej 24, są czynności związane z bieżącym i nieprzerwalnym zaopatrywaniem konsumentów w energię cieplną (obsługa sieci ciepłowniczej oraz kotłowni w obrębie wybranych Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Miasta Jarosławia) oraz świadczenie szeregu usług w zakresie prac ogólnobudowlanych, remontowych, konserwacyjnych.


W przedmiocie swoich usług Zakład Remontowy i Ciepłownictwa świadczy: kompleksowe remonty pomieszczeń (malowanie, szpachlowanie, układanie płytek i paneli itd.), usługi budowlane i dekarskie (wymiana rynien, kładzenie papy), układanie kostki brukowej, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej (zgłoszenie PGE, wykonanie protokołu), wymianę lub modernizację instalacji C.O. oraz wod.-kan., przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, wymianę wodomierzy. Zakład świadczy również usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie trawy, przecinanie żywopłotu) oraz wycinką drzew a także sprzątanie strychów i piwnic. W ofercie są usługi zwyżką o wysięgu do 28 m, w tym mycie elewacji budynków.


Powyższe zadania realizowane są w ramach procesów inwestycyjnych oraz planów remontowych Spółki, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów zewnętrznych np. Wspólnot Mieszkaniowych czy klientów indywidualnych. Staranność wykonywania podjętych zobowiązań gwarantuje wyspecjalizowana oraz wielozawodowa kadra techniczna, posiadająca stosowne uprawnienia m.in.: elektryczne, gazowe lub budowlane.

Garaż
Zakład Remontowy i Ciepłownictwa
Instalacje grzewcze
Zakład Remontowy i Ciepłownictwa

Inwestowanie w zaplecze techniczne


W ostatnich latach Spółka przeszła wiele zmian, zarówno organizacyjnych jak i technicznych. Postawiono nacisk na rozbudowę i odnowienie zaplecza technicznego.Najważniejszą kwestią było uregulowanie stanu prawnego gruntów, na którym posadowiony został budynek administracyjno-biurowy, co zostało skutecznie osiągnięte. W budynku został zrealizowany remont instalacji elektrycznej, wod.-kan. oraz hydrantowej a także wyremontowano węzły sanitarne, komunikacyjne i wymieniono stolarkę drzwiową. W podpiwniczeniu wygospodarowano pomieszczenia biurowe, magazynowe, archiwum oraz świetlicę dla około 50 osób, która służy na zebrania wspólnot mieszkaniowych. W 2022 roku na parterze budynku zostało utworzone Biuro Obsługi Klienta. W otoczeniu budynku udostępniono nowe miejsca parkingowe. Zaprojektowano i wykonano dodatkowy zjazd do ul. Przemyskiej. Spółka opracowała projekt rozbudowy budynku o dodatkową klatkę schodową wraz z windą oraz projekt termomodernizacji budynku.


zrealizowano m.in.: 
Dużą częścią prowadzonych inwestycji obok remontów budynków były inwestycje w tabor samochodowy oraz sprzęty specjalistyczne. W minionych latach Spółka zakupiła ze środków własnych lub wspierając się finansowaniem: autokarawan, 13 pojazdów osobowych i osobowo-dostawczo-ciężarowych, dwie zwyżki, trzynaście śmieciarek, koparko-ładowarkę, minikoparkę gąsienicową, ciągnik, melex, traktorek, miniciągnik, wóz asenizacyjny oraz sprzęt np. przyczepki, pług, dwie posypywarki, rozsiewacz oraz kontenery do transportu odpadów. Większą część zakupionego sprzętu stanowią pojazdy fabrycznie nowe.Nagrody i wyróżnienia: